วันนี้ในอดีต การเสด็จสวรรคตของพระนางซูสีไทเฮา

0
921

พระนางซูสีไทเฮา หรือพระพันปีหลวงฉือสี่ (慈禧太后) สตรีที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในราชสำนักจีนสมัยราชวงศ์ชิงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ปี 1908 สิริพระชนมพรรษา 73 ปี พระองค์มีแซ่ว่า “เย่เหอนารา” ซึ่งเป็นแซ่ของชาวแมนจู หลังจากที่จักรพรรดิเสียนเฟิงเสด็จสวรรคตในปี 1861 พระนางซูสีไทเฮาก็ขึ้น “ว่าราชการหลังม่าน” และปกครองจีนนานเป็นเวลา 47 ปี พระนางปราบกลุ่มกบฏไท่ผิงเทียนกั๋ว(太平天国) ที่ต้องการใช้แผนปฏิรูปยึดคืนอำนาจจากพระนาง รวมถึงปราบปรามการปฏิวัติต่างๆ ที่จะล้มล้างการปฏิรูปการปกครองของพระองค์ หลังจากพระนางสวรรคตได้ประมาณ 3 ปี ราชวงศ์ชิงก็ล่มสลาย

life-3-2 life-3-3life-3-4life-3-5life-3-6life-3-7 life-3-8