ความเชื่อของชาวจีนที่ทำให้ส่วนขาของกิเลนหายไป!!!

0
138

ด้วยความเชื่อของจีนที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า”กิเลน” (麒麟)นั้นเป็นสัตว์เทพเจ้าที่มีฤทธิ์สามารถบันดาลให้ผู้คนที่อยากมีลูกนั้นสมความปรารถนาได้ ส่งผลให้ในอดีตชาวบ้านจำนวนมากในอำเภอเฟิ่งหยาง(凤阳) เมืองฉูโจว(滁州) พากันไปขอพรจากกิเลน โดยการขัดส่วนขาของรูปปั้นกิเลนแล้วนำผงที่ได้มาผสมน้ำรับประทาน แต่ความเชื่อดังกล่าวยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เพราะยังเชื่อกันว่าขาซ้ายของกิเลนเปรียบเสมือนตัวแทนของลูกชาย ส่วนขาขวาเปรียบเสมือนตัวแทนของลูกสาว จึงทำให้ขาซ้ายของรูปปั้นกิเลนนั้นถูกขัดแหว่งไปมากกว่าข้างขวาอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของชาวจีนส่วนใหญ่ในอดีตที่ต้องการมีลูกชายมากกว่าลูกสาว (重男轻女)นั่นเอง

life-5-2