จีนส่งแพทย์ไปฝังเข็มรักษาให้ชาวตูนิเซียฟรี!

0
190

แพทย์จีนทำการรักษาโดยฝังเข็มฟรีให้กับชาวบ้านในเมือง Sidi Thabet ประเทศตูนิเซีย โดยชาวบ้านมักจะเป็นโรคข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) และโรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม (Cervical spondylosis)

การทำการรักษาด้วยการฝังเข็มนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างจีนกับตูนิเซีย โดยจีนได้ส่งหน่วยแพทย์ไปช่วยเหลือชาวตูนิเซียตั้งแต่ช่วงปี 1970

social-5-2