“ศักราชใหม่เศรษฐกิจไทย-จีน 2560 : Thailand – China Economic Outlook 2017”

0
376

ภาพงานสัมมนาหัวข้อ “ศักราชใหม่เศรษฐกิจไทย-จีน 2560 : Thailand – China Economic Outlook 2017”  ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ เดินหน้าแผนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย-จีน” ช่วงเวลา 09.00-10.00 น.

จากนั้นช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นการเสวนาเรื่อง “ เศรษฐกิจไทย-จีน 2560 กับปัจจัย-ตัวแปรที่ต้องจับตา” โดย  รศ.ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์ อุปนายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจSMEs ฮ่องกง  นายสุรวัช อัครวรมาศ อุปนายกฯสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  นายจาง เหรย กรรมการผูจัดการใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศจีน ประจำประเทศไทย, ประธานสมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย  และ รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์  อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ในช่วงบ่าย เป็นการประชุมสามัญประจำปี ของสมาคมฯ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับสมาชิกที่มาร่วมงาน

%e0%b8%af-%e0%b8%af%e0%b8%9e%e0%b8%93-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%87-%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%b8%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3 %e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad %e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b0-%e0%b8%99%e0%b8%b2 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b0-%e0%b8%99%e0%b8%b2 %e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2 %e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%87-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%99-%e0%b8%a3 %e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2 %e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2