ครั้งแรกของการแข่งขัน Silk Road Cup ระดับมัธยมในภาคอีสาน

0
186

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดการแข่งขันด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้ชื่อ “Silk Road Cup” (丝路杯) ครั้งที่ 1 โดยพิธีเปิดงานได้จัดขึ้น ณ โรงแรม AVANI จังหวัดขอนแก่น

แนวคิด Belt & Road หรือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางช่วยเชื่อมโยงมิตรภาพและความสัมพันธ์ของชาวไทยและจีนให้มากขึ้น หัวข้อของการแข่งขันในปีนี้จึงชูเรื่อง “มิตรภาพในหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ภาษาจีนรวมใจชาวจีนโพ้นทะเลร่วมใจ” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือต้องการให้นักเรียนนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน มีความเข้าใจที่ถูกต้องและดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับประเทศจีน โดยงานนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 13 แห่ง ครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาจำนวน 350 คน และในนี้ยังมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยจากประเทศลาวเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

คุณหวัง กุ้ยปิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวคำต้อนรับและเปิดเผยว่า งานนี้มีการเตรียมการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 4 เดือน ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย

การแข่งขันมีทั้งการทดสอบความรู้ด้านวิชาการและการแสดงทักษะ เนื้อหาครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภาษา ฯลฯ ใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมงในการขับเคี่ยว ในที่สุดก็ได้ผู้ชนะเลิศรายการ “Silk Road Cup ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1” คือตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยของประเทศลาวได้รับรางวัลรองชนะเลิศ นอกจากนี้ยังมีรางวัลให้กับคณาจารย์ที่ทำผลงานโดดเด่นในด้านการสอนภาษาจีนและรางวัลอื่นๆ

ทั้งนี้ การจัดงานได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ปิดท้ายด้วยการพิจารณาให้ทุนการศึกษาระยะสั้นแก่ผู้ที่เหมาะสมโดยการสนับสนุนจากสถาบันขงจื่อ นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กไทยหันมาใส่ใจที่จะเรียนภาษาจีนมากขึ้น และส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างสองประเทศไทยและจีนให้แน่นแฟ้น