จีนตั้งเป้า มีรถไฟความเร็วสูง 30,000 กิโลเมตร ภายในปี 2020

0
548

ปัจจุบันจีนมีรถไฟความเร็วสูงแล้วทั้งหมด 20,000 กิโลเมตร ซึ่งมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 60 ของรถไฟความเร็วสูงทั่วโลก อย่างไรก็ตาม จีนยังเดินหน้าสร้างรถไฟความเร็วสูงเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าให้มีระยะทางมากถึง 30,000 กิโลเมตร ภายในปี 2020 หรืออีก 3-4 ปีข้างหน้า

โดยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา จีนได้เปิดใช้บริการรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-เซี่ยงไฮ้แล้ว โดยเส้นทางช่วงกุ้ยหยาง-คุนหมิงที่เพิ่งสร้างเสร็จมีระยะทาง 463 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง และมีค่าใช้จ่ายประมาณ 30 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 1,080 บาท)

ทั้งนี้ รถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-เซี่ยงไฮ้ ยาวทั้งหมด 2,252 กิโลเมตร นั่งจากเซี่ยงไฮ้ไปคุนหมิงใช้เวลารวมประมาณ 10 ชั่วโมง เร็วกว่ารถไฟธรรมดาถึง 26 ชั่วโมง