รัฐบาลไทย-จีน เดินหน้าความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

0
172
รัฐบาลไทย-จีน เดินหน้าความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคมที่ผ่านมา รัฐบาลไทยนำโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อผลักดันขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศ ทั้งด้านการท่องเที่ยว คมนาคม เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง โดยการไปเยือนจีนในครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม (กห.) เปิดเผยผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการเดินทางเยือนครั้งนี้ โดยได้นำคณะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและมีมิตรไมตรีในฐานะมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและรอบด้านในทุกระดับ

โดย พล.อ.ประวิตร และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคำนับนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง กล่าวในนามของรัฐบาลจีนและประชาชนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณในนามรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ต่อจากนั้นได้หารือสานต่อความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ขยายสู่ความเป็นรูปธรรมร่วมกัน ทั้งการท่องเที่ยว การคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง

พล.ต.คงชีพ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวถึงความจำเป็นที่รัฐบาลต้องขับเคลื่อนการปฏิรูปและวางรากฐานประเทศเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม โดยใช้กลไกและการบังคับใช้กฎหมายทางสังคมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องสร้างมาตรฐานความถูกต้องและเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยรวมแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนและต่างประเทศที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

รัฐบาลไทย-จีน เดินหน้าความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

ขณะเดียวกัน ได้พยายามเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรและวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งรองรับ โดยยืนยันความร่วมมือกับจีนในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ สายหนองคาย-กทม. ที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในต้นปี 2560 ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการขยายความร่วมมือขนส่งสินค้าการเกษตรระหว่างกันและสามารถสอดรับกับยุทธศาสตร์ “One Belt One Road” ของจีน ควบคู่กับการเดินหน้าเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนของจีน ในการพัฒนาขยายโครงข่ายความเชื่อมโยงทางอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Internet Super Highway) ที่สามารถใช้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุน และการติดต่อสื่อสารของอาเซียน ในการขยายความเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาค

นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แสดงความขอบคุณ ถึงพัฒนาการแนวทางความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันที่ผ่านมา และหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะได้ประชุมหารือผลักดันความร่วมมือกันโดยเร็ว พร้อมทั้งแสดงความเข้าใจถึงความจำเป็นที่ไทยต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิที่เป็นธรรมและประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนร่วมกัน โดยยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นอันดับหนึ่งของความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวจีน สำหรับความร่วมมือในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายหนองคาย-กทม.นั้น คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้โดยเร็วด้วยความพยายามของทั้งสองฝ่าย พร้อมกันนี้ จีนยินดีที่จะขยายความร่วมมือด้านสินค้าการเกษตรกับไทย

พล.ต.คงชีพ กล่าวต่อว่า จีนจะผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทย ทั้งด้านยาเสพติด การก่อการร้าย อาชญกรรมข้ามชาติ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พร้อมทั้งขอฝากความปรารถนาดีมายัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มีโอกาสพบและพูดคุยกันหลายครั้งที่ผ่านมา

“ถือว่าเป็นสัญญาณทางบวกที่ชัดเจนยิ่งต่อความร่วมมือในการผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของทั้งสองประเทศและภูมิภาคซึ่งทั้งสองฝ่ายจะเร่งจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันในเรื่องต่างๆ เพื่อประชุมและทำงานผลักดันความร่วมมือกันและกันอย่างเต็มที่ต่อไปโดยใกล้ชิด ภายใต้กรอบความร่วมมือที่บรรลุข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้งเร่งขยายความชัดเจนในเรื่องที่ยังไม่บรรลุข้อยุติ เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศและภูมิภาคต่อไป” พล.ต.คงชีพ กล่าว