รถไฟความเร็วสูงของจีนเปื้อนฝุ่นหนา หลังวิ่งผ่านกลุ่มหมอกควันพิษ

0
232

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. รถไฟความเร็วสูงขบวนหนึ่งเดินทางจากเซี่ยงไฮ้มาปักกิ่ง โดยใช้เวลาราว 5 ชั่วโมง ด้วยระยะทาง 800 กว่ากิโลเมตร ผ่านพื้นที่หมอกควันหนาแน่น เนื่องจากยังไม่ได้โดนชะล้างด้วยน้ำฝน ตัวรถจึงเปรอะเปื้อนเต็มไปด้วยฝุ่นละออง

รายงานระบุว่า รถไฟความเร็วสูงนี้วิ่งด้วยความเร็ว 200-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในขณะที่รถไฟกำลังวิ่งสลับไปมาจึงเกิดแรงดันอากาศ ที่พัดพาเอาฝุ่งละอองขนาดเล็กมาติดไปทั่วรถไฟความเร็วสูงที่ขาวใหม่เอี่ยมจนดูสกปรก

ทั้งนี้ ปัญหาหมอกควันพิษเป็นหนึ่งในปัญหาด้านมลภาวะที่รุนแรง และครอบคลุมเป็นวงกว้างในประเทศจีนอยู่ขณะนี้

รถไฟความเร็วสูงของจีนเปื้อนฝุ่นหนา หลังวิ่งผ่านกลุ่มหมอกควันพิษ รถไฟความเร็วสูงของจีนเปื้อนฝุ่นหนา หลังวิ่งผ่านกลุ่มหมอกควันพิษ รถไฟความเร็วสูงของจีนเปื้อนฝุ่นหนา หลังวิ่งผ่านกลุ่มหมอกควันพิษ