7 วันอันตราย ปีใหม่ 60 เสียชีวิต 478 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 59 เฉียดร้อย

0
115
7 วันอันตราย ปีใหม่ 60 เสียชีวิต 478 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 59 เฉียดร้อย

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปผลการดำเนินงาน 7 วันอันตรายช่วงปีใหม่ ในระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 59 – 4 ม.ค. 60 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,919 ครั้ง เสียชีวิตรวม 478 ราย บาดเจ็บรวม 4,128 คน พาหนะสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ สาเหตุมาจาก เมาสุรา-ขับรถเร็ว โดยจังหวัดชลบุรี มียอดผู้เสียชีวิตสูงสุด

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติในช่วง 7 วันอันตราย ปีใหม่ 2559 พบว่า ตัวเลขการเกิดอุบัติสูงขึ้น 540 ครั้ง ผู้เสียชีวิตสูงกว่า 98 ราย และมีผู้บาดเจ็บเพิ่ม 623 คน

โดย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 เปิดเผยว่า ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เวลา 16.01–20.00 น. ร้อยละ 29.24 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 52.22 จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 4 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ยะลา ระนอง และสตูล จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี และเชียงใหม่ (152 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ชลบุรี (33 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ และอุดรธานี (164 คน)

อย่างไรก็ดี ในช่วง 7 วัน ได้มีการเรียกตรวจยานพาหนะรวม 4,419,430 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี 727,438 ราย ซึ่งจากข้อมูลปริมาณรถของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม พบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 ม.ค. 2560 มีปริมาณรถบนท้องถนนทั้งขาเข้าและขาออกกรุงเทพฯ จำนวน 11,053,835 คัน เมื่อเทียบกับช่วงปกติ มีปริมาณรถ 8,765,808 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 2,288,027 คัน คิดเป็นร้อยละ 26.10 จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ สาเหตุหลักยังคงเกิดจากการเมาแล้วขับและขับรถเร็ว รวมถึงผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 69.15