ชมภาพ ความเพียบพร้อมทุกอิริยาบถ ของว่าที่แอร์โฮสเตสจีน

0
821
ชมภาพ ความเพียบพร้อมทุกอิริยาบถ ของว่าที่แอร์โฮสเตสจีน

นักเรียนสาขาการบินในจีนกำลังยุ่งกับการเตรียมตัวสอบเข้าเอกศิลปกรรมในวิทยาลัยเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน ตอนกลางของจีน ซึ่งทั้งการเดิน การนั่ง การยิ้ม ต้องปฏิบัติตามกฎทุกระเบียดนิ้วอย่างเคร่งครัด

(ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 4 ม.ค.)