เสร็จแล้ว! การก่อสร้างถนนครั้งใหญ่ในทิเบต

0
244
เสร็จแล้ว! การก่อสร้างถนนครั้งใหญ่ในทิเบต

การก่อสร้างถนนวงแหวน ในนครลาซา เมืองเอกของเขตปกครองตนเองทิเบต ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนแล้วเสร็จด้วยดี

โดยถนนวงแหวนแห่งนี้ มีระยะทางยาว 75 กิโลเมตร มีอุโมงค์ 7 อุโมงค์ สะพาน 27 สะพาน และสะพานลอยอีก 1 สะพาน

ทั้งนี้ การก่อสร้างถนนดังกล่าวเริ่มเมื่อเดือนตุลาคม 2015 และมีส่วนหนึ่งของถนนที่ได้เปิดให้ทดลองใช้บริการแล้ว

เสร็จแล้ว! การก่อสร้างถนนครั้งใหญ่ในทิเบต เสร็จแล้ว! การก่อสร้างถนนครั้งใหญ่ในทิเบต เสร็จแล้ว! การก่อสร้างถนนครั้งใหญ่ในทิเบต เสร็จแล้ว! การก่อสร้างถนนครั้งใหญ่ในทิเบต เสร็จแล้ว! การก่อสร้างถนนครั้งใหญ่ในทิเบต เสร็จแล้ว! การก่อสร้างถนนครั้งใหญ่ในทิเบต เสร็จแล้ว! การก่อสร้างถนนครั้งใหญ่ในทิเบต เสร็จแล้ว! การก่อสร้างถนนครั้งใหญ่ในทิเบต เสร็จแล้ว! การก่อสร้างถนนครั้งใหญ่ในทิเบต เสร็จแล้ว! การก่อสร้างถนนครั้งใหญ่ในทิเบต เสร็จแล้ว! การก่อสร้างถนนครั้งใหญ่ในทิเบต