“ขุดรากบัว” อาชีพทำเงินของชาวบ้านตำบลฮุ่ยเหมิง

0
1580
“ขุดรากบัว” อาชีพทำเงินของชาวบ้านตำบลฮุ่ยเหมิง

บริเวณลุ่มแม่น้ำฮวงโหในตำบลฮุ่ยเหมิง อำเภอเมิ่งจิน เมืองลั่วหยาง ในมณฑลเหอหนาน เหล่าชาวบ้านกำลังขุดรากบัวอย่างขยันขันแข็งท่ามกลางสายลมเย็นในฤดูหนาว เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้มากที่สุด ช่วงเวลาก่อนและหลังเทศกาลตรุษจีนประมาณ 2-3 เดือนของทุกๆปีเป็นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวรากบัว เหล่าชาวบ้านก็จะร่วมกลุ่มกันบริเวณนาบัวเพื่อทำการขุดรากบัวที่ฝังลึกอยู่ในดินโคลนและใช้สายยางฉีดล้างรากบัวที่ขุดมาได้ให้สะอาด

ตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา ชาวบ้านที่นี่เริ่มอาศัยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใกล้ลุ่มแม่น้ำฮวงโหมาพัฒนาการเพาะปลูกรากบัว ปัจจุบันมีพื้นที่ในการเพาะปลูกรากบัวมากกว่า 10,000 หมู่ (ประมาณ 416 ไร่) มีผลผลิตที่เป็นรากบัวสดต่อปีสูงถึง 25 ล้านกิโลกรัม สร้างอาชีพและรายได้มหาศาลให้กับชาวบ้านในท้องถิ่น

“ขุดรากบัว” อาชีพทำเงินของชาวบ้านตำบลฮุ่ยเหมิง “ขุดรากบัว” อาชีพทำเงินของชาวบ้านตำบลฮุ่ยเหมิง “ขุดรากบัว” อาชีพทำเงินของชาวบ้านตำบลฮุ่ยเหมิง “ขุดรากบัว” อาชีพทำเงินของชาวบ้านตำบลฮุ่ยเหมิง “ขุดรากบัว” อาชีพทำเงินของชาวบ้านตำบลฮุ่ยเหมิง