เขื่อนสามผาผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้น มุ่งเพิ่มพลังงานสะอาด!

0
347
เขื่อนสามผาผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้น มุ่งเพิ่มพลังงานสะอาด!

เมื่อปี 2016 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ 4 แห่งที่เป็นของบริษัทเขื่อนสามผาของจีน (China Three Gorges Corporation) ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 2 แสนล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง นับเป็นครั้งแรกที่เขื่อน 4 แห่งนี้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมากเท่านี้

อย่างไรก็ตาม การผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำช่วยลดการเผาถ่านหินได้ 65.8 ล้านตัน ซึ่งเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 168.8 ล้านตัน และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อีก 800,000 ตัน

ทั้งนี้ โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำของเขื่อนสามผา เป็นโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ในแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของจีน