จีนเผยรายงานแหล่งโบราณสถานแห่งใหม่ของประเทศที่ค้นพบเมื่อปี 2016

0
588
ซากปรักหักพังของถ้ำหนิวพัว (牛坡洞遗址) ในย่านกุ้ยอันใหม่ มณฑลกุ้ยโจว (ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2012)

จีนเผยรายงานแหล่งโบราณสถานแห่งใหม่ของประเทศที่ค้นพบเมื่อปี 2016 จะมีแห่งไหนบ้างไปดูกัน!

 ซากปรักหักพังของถ้ำหนิวพัว (牛坡洞遗址) ในย่านกุ้ยอันใหม่ มณฑลกุ้ยโจว (ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2012)
ซากปรักหักพังของถ้ำหนิวพัว (牛坡洞遗址) ในย่านกุ้ยอันใหม่ มณฑลกุ้ยโจว (ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2012)
ของใช้ที่ทำมาจากหินที่ขุดพบในถ้ำหนิวพัว ย่านกุ้ยอันใหม่ มณฑลกุ้ยโจว
ของใช้ที่ทำมาจากหินที่ขุดพบในถ้ำหนิวพัว ย่านกุ้ยอันใหม่ มณฑลกุ้ยโจว
แหล่งวัฒนธรรมป้านลาซาน (半拉山文化墓地) เมืองฉาวหยาง มณฑลเหลียวหนิง
แหล่งวัฒนธรรมป้านลาซาน (半拉山文化墓地) เมืองฉาวหยาง มณฑลเหลียวหนิง
หัวเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบในแหล่งวัฒนธรรมป้านลาซาน
หัวเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบในแหล่งวัฒนธรรมป้านลาซาน
ซากปรักหักพังถานเจียลิ่ง (谭家岭遗址) ในยุคหินใหม่ แม่น้ำสือเจีย เมืองเทียนเหมิน มณฑลหูเป่ย (เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2015)
ซากปรักหักพังถานเจียลิ่ง (谭家岭遗址) ในยุคหินใหม่ แม่น้ำสือเจีย เมืองเทียนเหมิน มณฑลหูเป่ย (เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2015)
เครื่องใช้ที่ทำจากหยก ขุดพบในซากปรักหักพังถานเจียลิ่ง
เครื่องใช้ที่ทำจากหยก ขุดพบในซากปรักหักพังถานเจียลิ่ง
กำแพงอิฐของซากปรักหักพังสือเหม่า (石峁遗址) เขตเสินมู่ มณฑลส่านซี (ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2016)
กำแพงอิฐของซากปรักหักพังสือเหม่า (石峁遗址) เขตเสินมู่ มณฑลส่านซี (ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2016)
เครื่องใช้ที่ทำจากหยก ที่ขุดพบในซากปรักหักพังสือเหม่า
เครื่องใช้ที่ทำจากหยก ที่ขุดพบในซากปรักหักพังสือเหม่า
ซากปรักหักพังการตั้งถิ่นฐาน ในยุคสำริด เขตหนีเล่อเค่อ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
ซากปรักหักพังการตั้งถิ่นฐาน ในยุคสำริด เขตหนีเล่อเค่อ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
เครื่องใช้ที่ทำจากหิน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
เครื่องใช้ที่ทำจากหิน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
เขตโบราณสถานยุคแคว้นเว่ย (曹魏) ในหมู่บ้านซีจู เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน (ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2016)

เขตโบราณสถานยุคแคว้นเว่ย (曹魏) ในหมู่บ้านซีจู เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน (ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2016)

 อำพันแกะสลักรูปคนขี่แกะ (ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2016)อำพันแกะสลักรูปคนขี่แกะ (ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2016)