บุกหลังครัวสนามบินนานาชาติจีน!ส่องอาหารที่ใช้เสิร์ฟในเทศกาลตรุษจีน

0
191
บุกหลังครัวสนามบินนานาชาติจีน!ส่องอาหารที่ใช้เสิร์ฟในเทศกาลตรุษจีน

มหกรรมการเดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2017 ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. ที่ผ่านมา สนามบินนานาชาติหลานโจวจงชวน ในมณฑลกานซู่ได้เตรียมความพร้อมเรื่องอาหารที่ใช้เสิร์ฟบนเครื่องบินกว่า 40 ไฟล์ของสายการบินต่างๆ เช่น แอร์ไชนา ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ เซินยเจิ้นแอร์ไลน์และไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์ โดยพนักงานทุกตำแหน่งต่างปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และต่างทำงานล่วงเวลา เพื่อให้อาหารที่เสิร์ฟแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินได้มาตราฐานมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

บุกหลังครัวสนามบินนานาชาติจีน!ส่องอาหารที่ใช้เสิร์ฟในเทศกาลตรุษจีน