จีนเตรียมลงทุนด้านสารสนเทศครั้งใหญ่อีกสามปี

0
55
จีนเตรียมลงทุนด้านสารสนเทศครั้งใหญ่อีกสามปี

ในสามปีข้างหน้า จีนจะลงทุนครั้งใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่และส่งเสริมการเติบโตของประเทศต่อไป

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและอุตสาหกรรมของจีน เผยว่า การลงทุนครั้งนี้มีมูลค่าประมาณ 1.2 ล้านล้านหยวน (6.6 ล้านล้านบาท) มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีบรอดแบนด์ (Broadband Technology) และเครือข่ายมือถือ

โดยในปี 2018 จะมีการก่อสร้างสายโทรศัพท์ใยแก้วนำแสงความเร็วสูงทั้งหมด 90,000 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะขยายเครือข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมทั่วเมือง และพื้นที่ชานเมืองอีกร้อยละ 90

นอกจากนี้ จีนจะเพิ่มสถานี 4G มากขึ้น 2 ล้านแห่ง ส่วนใหญ่ตั้งในเมืองและหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการใช้เครือข่ายมือถือของผู้ใช้ให้เพิ่มถึงร้อยละ 75 ของประชากรทั้งหมด