ฮีโร่ที่ไม่เคยถูกจดจำ วีรบุรุษเบื้องหลังการเดินทางอันราบรื่นของผู้คนในช่วงเทศกาล

0
62
ฮีโร่ที่ไม่เคยถูกจดจำ วีรบุรุษเบื้องหลังการเดินทางอันราบรื่นของผู้คนในช่วงเทศกาล

พวกเขามักไม่ค่อยเป็นที่สังเกตหรือจดจำ แต่จริงๆแล้วคนงานเหล่านี้เปรียบเหมือนวีรบุรุษที่ทำงานเพื่อให้การเดินทางด้วยรถไฟในช่วงเทศกาลต่างๆ อย่างเช่น เทศกาลตรุษจีนของบรรดาชาวจีนเป็นไปอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย ขอเสียงปรบมือให้ฮีโร่ที่ทำงานด้วยหัวใจเหล่านี้

ฮีโร่ที่ไม่เคยถูกจดจำ วีรบุรุษเบื้องหลังการเดินทางอันราบรื่นของผู้คนในช่วงเทศกาล ฮีโร่ที่ไม่เคยถูกจดจำ วีรบุรุษเบื้องหลังการเดินทางอันราบรื่นของผู้คนในช่วงเทศกาล ฮีโร่ที่ไม่เคยถูกจดจำ วีรบุรุษเบื้องหลังการเดินทางอันราบรื่นของผู้คนในช่วงเทศกาล ฮีโร่ที่ไม่เคยถูกจดจำ วีรบุรุษเบื้องหลังการเดินทางอันราบรื่นของผู้คนในช่วงเทศกาล ฮีโร่ที่ไม่เคยถูกจดจำ วีรบุรุษเบื้องหลังการเดินทางอันราบรื่นของผู้คนในช่วงเทศกาล ฮีโร่ที่ไม่เคยถูกจดจำ วีรบุรุษเบื้องหลังการเดินทางอันราบรื่นของผู้คนในช่วงเทศกาล ฮีโร่ที่ไม่เคยถูกจดจำ วีรบุรุษเบื้องหลังการเดินทางอันราบรื่นของผู้คนในช่วงเทศกาล ฮีโร่ที่ไม่เคยถูกจดจำ วีรบุรุษเบื้องหลังการเดินทางอันราบรื่นของผู้คนในช่วงเทศกาล