“ดนตรีบำบัด” กระตุ้นสมอง เพิ่มทักษะอ่าน-พูด แก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้น

0
2572
“ดนตรีบำบัด” กระตุ้นสมอง เพิ่มทักษะอ่าน-พูด แก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้น

เมื่อไม่นานมานี้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้กิจกรรมดนตรี เพื่อกระตุ้นทักษะสมอง EF” ให้กับครูปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย (COACT) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นพ.อุดม เพชรสังหาร จิตแพทย์เด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า Executive Functions หรือ EF คือหลักประกันในเรื่องความสำเร็จในชีวิต การมีพฤติกรรมที่เหมาะสม การมีสุขภาพที่ดีและการศึกษา ส่วนการใช้กิจกรรมดนตรีในการพัฒนาทักษะทางสมอง ตามแนวคิด Communicative Musicality ที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์ในการใช้จังหวะ เสียงสูงต่ำและการเคลื่อนไหวร่างกายในการสื่อสารกับผู้อื่นที่มีมาตั้งแต่แรกคลอดจนถึงก่อนที่เด็กจะพูดได้ และสามารถพัฒนาให้เกิดเป็นทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้ดนตรีจะไปเชื่อมกับการพัฒนาทักษะในการอ่านและการพูดได้ ทั้งนี้ การใช้จังหวะดนตรีเพื่อการพัฒนาทักษะสมอง มีลำดับการพัฒนา 5 ขั้นตอน ได้แก่

“ดนตรีบำบัด” กระตุ้นสมอง เพิ่มทักษะอ่าน-พูด แก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้น

  1. สร้าง Scent of Rhythm เช่น การให้เด็กตีกลองเข้ากับจังหวะทำให้เด็กเกิดความมั่นใจสามารถคิดและสร้างจังหวะดนตรีของตนเองได้
  2. สร้าง Self Control เป็นการฝึกการควบคุมตนเอง ด้วยการกำหนดการตีเสียงดัง-เบา ช้า-เร็ว หยุด-ไป
  3. สร้าง Inhibitory Control ช่วยในการควบคุมร่างกาย อารมณ์ การแสดงออก การควบคุมตัวเราให้จดจ่ออยู่กับงานที่ทำ ไม่วอกแวกไปกับสิ่งรบกวน
  4. สร้าง Attention & Working Memory Capacity ความสามารถในการจำและใช้ประโยชน์จากข้อมูล ความสามารถในการรับรู้ ปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ
  5. สร้าง Mental Flexibility & Growth Mindset มีความยืดหยุ่น ทบทวนความคิด มีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งวิธีการและเป้าหมาย “ความรู้ของผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย ต้องทันต่อข้อมูลความรู้ตลอดเวลาว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้ เพราะความรู้หมดอายุเป็น หากจะดึงดันเดินต่อไปในแบบเดิม จะทำให้ทุกอย่างเลวร้าย“ดนตรีบำบัด” กระตุ้นสมอง เพิ่มทักษะอ่าน-พูด แก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้น

นพ.อุดม กล่าวอีกว่า Communicative Musicality สามารถแก้ไขปัญหาการศึกษาของประเทศได้ โดยวัดได้จากเด็กที่มีปัญหาเรื่องจังหวะจะมีปัญหาเรื่องการอ่านเสมอ หรือเด็กที่ไม่สามารถฟัง ติดตามและเล่นจังหวะให้สอดคล้องกับคนอื่นได้ จะมีปัญหาเรื่องสมาธิและเกิดปัญหาในการเรียนรู้ การสื่อสาร และการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นตามมา โดยเฉพาะเด็กสมาธิสั้นจะพบปัญหานี้มาก ฉะนั้น จะต้องทำให้สังคมรับรู้ ทักษะที่จำเป็นของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ที่ทั่วโลกต้องการตั้งแต่ปฐมวัย โดยตนจะทำคู่มือการใช้กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสมอง โดยจากการวิจัยจะเริ่มกิจกรรมครั้งละ 20 นาทีถึง 40 นาที และสามารถทำได้ทุกวัน ซึ่งต้องดูที่ตัวเด็กและการจัดระบบ แต่อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

“ดนตรีบำบัด” กระตุ้นสมอง เพิ่มทักษะอ่าน-พูด แก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้น

รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง ผู้จัดการโครงการ COACT กล่าวว่า โครงการเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องดังกล่าวนี้ ให้แก่ครูปฐมวัยจากพื้นที่เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของโครงการ จำนวน 160 พื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนาทักษะสมอง EF โดยเฉพาะการใช้กิจกรรมดนตรี ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานของมนุษย์ในการใช้จังหวะ เสียงสูงต่ำ และการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ ทั้งการพูด การแสดง และดนตรี ซึ่งเป็นการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและเพื่อการกระตุ้นทักษะสมองของเด็กปฐมวัยให้ดียิ่งขึ้น

ด้านนางสุทธินันท์ สมสุนันท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร จ.เชียงราย กล่าวว่า โดยปกติการใช้ดนตรีกับเด็กเป็นสิ่งสำคัญมาก จากการอบรมการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสมองจึงก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้น

“ดนตรีสามารถดึงความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดี ทำให้มีสมาธิในการเรียนรู้ อีกทั้งสามารถสอดแทรกในเรื่องต่างๆได้ เช่นทักษะการเรียนรู้ พฤติกรรมของเด็ก การรู้จักแบ่งปัน จึงเป็นความท้าทายของครูที่จะทำให้เด็กรู้จังหวะ เสียงสูงต่ำ และการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ” นางสุทธินันท์ กล่าว

ที่มา : www.kroobannok.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้บริหารขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมอบรมการร้องเพลงและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริหาร

โดยจะสอนพื้นฐานการใช้เสียง เสริมทักษะการร้องเพลงและการพูด พร้อมทั้งค้นหาเอกลักษณ์เสียงของท่าน รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการใช้เวที สำหรับผู้บริหารองค์กรที่มักจะถูกเชิญขึ้นร้องเพลงในงานต่างๆ อยู่เสมอ

สอนโดย ครูเต้ บดินทร์ ปิยะธนะศิริกุล สมาชิกวง “Fivera” วงป๊อปโอเปร่าวงแรกและวงเดียวของประเทศไทย ดูแลโดย Sony Music และ BEC Tero
รางวัล “นักร้องชายยอดเยี่ยม” จากการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง “ดันดารา” ช่อง 3

ไม่จำเป็นต้องร้องเพลงเป็น เพียงแค่มีความชื่นชอบในเสียงเพลงเท่านั้น
คลาสขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 คน รับเฉพาะผู้บริหารเท่านั้น เรียนกับอุปกรณ์ทันสมัยและเครื่องดนตรีจริง

เรียนวันเสาร์ที่ 11 และ 18 มี.ค. 60 วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ.ประชาชื่น กทม. ค่าสมัคร 4,500 บาท ต่อคน (ผู้บริหาร DPU ลด 10 %)

ติดต่อสอบถามที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 02-954-7300 ต่อ 301,708 และ 061-823-1199 Line ID : commarts_DPU