คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เข้าพบ เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์

0
443
คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เข้าพบ เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์

คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน พร้อมด้วย คุณสุนิธิ เปล่งศรีงาม และ พล.ต.ดร.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม และอดีตนายกสมาคมเปรียญธรรมแห่งประเทศไทย ได้กราบขอเข้าพบ พระธรรมรัตนดิลก(เชิด จิตตคุตโต) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 4 และรองแม่กองธรรมสนามหลวง เพื่อกราบขอใช้สถานที่ทำพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งสมปรารถนา หยูอี้ สองแผ่นดิน ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหา

คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เข้าพบ เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เข้าพบ เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เข้าพบ เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เข้าพบ เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เข้าพบ เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์