ใครบอกว่ากระดาษไม่กันน้ำกันไฟ? นักวิทย์จีนคิดค้นกระดาษกันน้ำกันไฟได้สำเร็จ

0
329

นักวิทยาศาสตร์จีนจากสถาบันเซรามิคเซี่ยงไฮ้ได้ประดิษฐ์กระดาษนาโนเฟส (nanophase) ที่มีความพิเศษตรงที่จะไม่ไหม้หรือเปียกน้ำ แต่สามารถละลายไขมัน แยกน้ำมันออกจากน้ำ จึงนำไปแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำได้

กระดาษชนิดนี้ทำมาจากเส้นใยนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ (hydroxyapatite) ขนาดยาวพิเศษ โดยกระบวนการทำก็เหมือนกับกระดาษปกติทั่วไป

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีการผลิตกระดาษชนิดนี้เป็นจำนวนมาก โดยจะนำไปใช้เป็นป้ายบิลบอร์ดที่ตั้งนอกร่ม หรือป้องกันสิ่งของมีค่าต่างๆ นั่นเอง