ครูนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พัฒนาเด็กด้อยโอกาส

0
233
ครูนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พัฒนาเด็กด้อยโอกาส

คณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนรึทซุเมอิคัน ยูจิ ประเทศญี่ปุ่น หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “เพื่อนออนไลน์” (Internet Friendship Project) ผ่านการสื่อสารแบบออนไลน์ โดยมีมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นองค์กรประสานงาน ได้เดินทางมาประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจ กระชับเชื่อมความสัมพันธ์และเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสในประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนรึทซุเมอิคัน ยูจิ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหาร อาทิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามด้วยสีธรรมชาติบ้านโนนเรือจังหวัดสกลนคร กลุ่มผ้าฝ้ายหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมบ้านและครอบครัวนักเรียนทุนที่โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำแผนงานร่วมกันเพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จับคู่เพื่อการสื่อสารออนไลน์

นักเรียนญี่ปุ่นที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในประเทศไทยครั้งนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า พวกเขาได้รับความรู้มากมาย ได้เรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น รู้สึกมีความสุข ที่สำคัญได้มิตรภาพที่จะร่วมกันสานต่อ และอยากกลับมาร่วมกิจกรรมอีกในปีต่อๆ ไป

ครูนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พัฒนาเด็กด้อยโอกาส ครูนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พัฒนาเด็กด้อยโอกาส