“รถไฟสีเขียวแบบดั้งเดิม” เส้นทางเปิดกว้างสู่โลกภายนอก

0
71
“รถไฟสีเขียวแบบดั้งเดิม” เส้นทางเปิดกว้างสู่โลกภายนอก

ในยุครถไฟความเร็วสูงนี้ อาจทำให้หลายคนไม่มีโอกาสได้นั่ง “รถไฟสีเขียวแบบดั้งเดิม” (绿皮火车) ที่ตั้งชื่อตามลักษณะภายนอกของรถไฟ แต่สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขาห่างไกลความเจริญทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนั้น รถไฟแบบดั้งเดิมนี้กลับเป็นเส้นทางเดียวที่พาพวกเขาออกสู่โลกภายนอกได้

“รถไฟสีเขียวแบบดั้งเดิม” เส้นทางเปิดกว้างสู่โลกภายนอก “รถไฟสีเขียวแบบดั้งเดิม” เส้นทางเปิดกว้างสู่โลกภายนอก “รถไฟสีเขียวแบบดั้งเดิม” เส้นทางเปิดกว้างสู่โลกภายนอก “รถไฟสีเขียวแบบดั้งเดิม” เส้นทางเปิดกว้างสู่โลกภายนอก “รถไฟสีเขียวแบบดั้งเดิม” เส้นทางเปิดกว้างสู่โลกภายนอก “รถไฟสีเขียวแบบดั้งเดิม” เส้นทางเปิดกว้างสู่โลกภายนอก