สพฐ. เตรียมแนะแนวอาชีพในฝัน ตั้งแต่ชั้น ป.6

0
412
สพฐ. เตรียมแนะแนวอาชีพในฝัน ตั้งแต่ชั้น ป.6

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้หารือร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถึงข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดูแลและสอนให้เด็กรู้เส้นทางการศึกษา เพื่อจะได้รู้เส้นทางชีวิตของตนเองว่าเรียนแล้วจะเลือกประกอบอาชีพอะไร เส้นทางไหน โดยเห็นตรงกันว่าจะใช้กระบวนการแนะแนวแบบเข้ม ซึ่งครูประจำชั้นจะมีบทบาทสำคัญเพราะมีความใกล้ชิดเด็ก ต้องสังเกตพฤติกรรมของเด็กเป็นรายบุคคลผ่านกิจกรรมต่างๆที่ให้เด็กได้ทดลองทำ ว่ามีความสนใจในอาชีพไหนบ้าง มีศักยภาพในด้านใด และประสานพ่อ แม่ และผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันวางเส้นทางการศึกษาของลูก และสนับสนุนให้เด็กเดินไปสู่เส้นทางที่ต้องการ

“สพฐ.จะขอความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน ในการทำเครื่องมือเพื่อวัดแววความถนัด ที่มีกับอาชีพต่างๆ พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมให้เด็กได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริงในอาชีพนั้นๆ เพื่อเด็กกิจกรรมเชื่อมโยงจะได้รู้ว่าตนเองถนัดหรือไม่ มีศักยภาพ มีทักษะความรู้อะไร อาชีพนั้นๆเป็นอาชีพในฝันจริงหรือไม่ เช่น อยากเป็นหมอแต่กลัวเลือด เมื่อเป็นไม่ได้เด็กจะได้มีเส้นทางไปสู่อาชีพอื่น วิธีการนี้ครูก็สังเกตได้ว่าเด็กถนัดจริงหรือไม่ ถ้าถนัดก็จะได้พูดคุยกับพ่อ แม่ ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนสำคัญ เพื่อร่วมกันวางเส้นทางการศึกษาของลูก ก็จะมีการจัดระบบให้เห็นเส้นทางที่ชัดเจนตลอดแนว ทั้งการไปสู่เป้าหมายอาชีพที่ต้องการ หรือ หากจะเปลี่ยนเส้นทางก็มีทางเลือกให้เดินไปสู่การทำงานที่ตรงกับความสามารถและความต้องการของเด็กอย่างแท้จริง” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

นายการุณ กล่าวต่อว่า สพฐ.จะตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแผน วิธีการปฏิบัติงานและคู่มือสำหรับครู โดยตั้งเป้าหมายว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเริ่มกับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่มา : www.dailynews.co.th