มอบรางวัล กิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปี 2559

0
416
มอบรางวัล กิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปี 2559

เมื่อวานนี้ (วันที่ 25 ม.ค. 2560) กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน มอบรางวัล การประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2559 โดย นายสุธี ศรสวรรค์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการ พัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานมอบรางวัลฯ ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

โดยในปี 2559 มีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพิจารณาตัดสินให้ได้รับรางวัลประเภทเดี่ยวจำนวน 54 คน และประเภททีมจำนวน 14 ทีม จากกิจกรรมการประกวดตามโครงการลมหายใจไร้มลทิน จำนวน 4 ประเภท คือ 1.การประกวดเรียงความ หัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทำบ้านเมืองใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น 2.การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” 3.การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “หน้าที่ของเด็กไทย” และ 4.การประกวดหนังสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ความซื่อสัตย์”

มอบรางวัล กิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปี 2559 มอบรางวัล กิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปี 2559 มอบรางวัล กิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปี 2559 มอบรางวัล กิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปี 2559 มอบรางวัล กิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปี 2559 มอบรางวัล กิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปี 2559 มอบรางวัล กิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปี 2559 มอบรางวัล กิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปี 2559 มอบรางวัล กิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปี 2559 มอบรางวัล กิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปี 2559 มอบรางวัล กิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปี 2559