วิจิตรและงดงาม! พระพุทธรูปยักษ์ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะตุนหวง

0
219

พระพุทธรูปปางปรินิพพานสูง 13.6 เมตรที่เห็นอยู่นี้สร้างขึ้นตามพระพุธรูปโบราณอายุ 1,200 ปี โดยถูกประกอบขึ้นเพื่องานนิทรรศการศิลปะถ้ำตุนหวงซึ่งเป็นถ้ำโบราณที่มีชื่อเสียงของจีน ซึ่งนอกจากพระพุทธรูปองค์นี้แล้ว ในนิทรรศการดังกล่าวที่จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์เมืองเฉิงตู ยังมีการจัดแสดงวัตถุโบราณหายากจำนวนมากกว่า 200 ชิ้นอีกด้วย ทั้งนี้งานนิทรรศการศิลปะดังกล่าวจะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 10 เมษายนนี้