เบลารุสเตรียมเพิ่มภาษีส่งออกน้ำมัน กุมภานี้

0
79
เบลารุสเตรียมเพิ่มภาษีส่งออกน้ำมัน กุมภานี้

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (27 ม.ค. 2017) แหล่งข่าวจากรัฐบาลเบลารุสได้ประกาศจะเพิ่มภาษีส่งออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันสำหรับตลาดนอกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย โดยเริ่มต้นจากเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป

ภาษีส่งออกน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้น 79.1-89.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนภาษีแก๊สโซลีน straight-run จะเพิ่มขึ้น 43.5-49.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และแก๊สโซลีนเชิงพาณิชย์จะเพิ่มขึ้น 23.7-26.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

ภาษีส่งออกน้ำมันชนิดเบาและชนิดกลางจะเพิ่มขึ้นถึง 26.8 ดอลลาร์ต่อตัน จากเดิมอยู่ที่ 23.7 ดอลลาร์ โดยอัตราเดียวกันนี้จะถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์น้ำมันอื่นๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล เบนซิน โทลูอีน ไซลีน และสารหล่อลื่น อีกด้วย