กรมศิลปากร เปิดอบรมศิลปะ วาดการ์ตูน-สีน้ำ-ลายเส้น

0
1057

กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ จัดอบรมศิลปะภาคฤดูร้อนแก่เด็ก เยาวชน และผู้สนใจใน 3 หลักสูตร ได้แก่ วาดการ์ตูน สีน้ำ และลายเส้น ดังนี้

วาดการ์ตูน เรียนพื้นฐานการวาดการ์ตูน โดยฝึกการสังเกตและนำเอาลักษณะเด่นของสิ่งที่จะวาดมาสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างและต่อยอดจินตนาการ แบ่งเป็นระดับ ป.1- ป.3 และระดับ ป.4-ป.6

วาดสีน้ำ เรียนพื้นฐานการวาดภาพสีน้ำ ตั้งแต่การผสมสี การวางโครงร่างของภาพ โดยสอดแทรกการลงสีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การระบายสีเปียกบนเปียก เปียกบนแห้ง การระบายเคลือบ ฯลฯ แบ่งเป็นระดับ ป.4-ป.6 และระดับ ม.1-บุคคลทั่วไป

วาดลายเส้น ระดับ ม.1-บุคคลทั่วไป เรียนพื้นฐานการวาดภาพลายเส้นแบบต่างๆ และการให้น้ำหนักจากหุ่นนิ่งรูปทรงต่างๆ

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2560 ค่าลงทะเบียนคนละ 1,700 บาท ต่อหลักสูตร (รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมแล้ว) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า (เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า) แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0 2281 2224 (วันพุธ-วันอาทิตย์) หรือที่เฟสบุ๊ก แฟนเพจ TheNationalGalleryBangkok