สวยดั่งภาพวาด! ดินแดนที่มีหิมะตกทั้งปีในกานซู่

0
127
สวยดั่งภาพวาด! ดินแดนที่มีหิมะตกทั้งปีในกานซู่

ทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดของเขตปกครองตนเองชนชาติซู่หนานจางเย มณฑลกานซู่ ซึ่งเนื่องจากตั้งอยู่แถบภูเขาฉีเหลียนที่มีความสูงเฉลี่ยอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,000-3,500 เมตร ส่วนยอดเขาก็ตั้งตระหง่านสูง 5,000 เมตรขึ้นไป ทำให้มีหิมะตกตลอดทั้งปี อีกทั้งยังมีส่วนที่เป็นธารน้ำแข็ง แหล่งน้ำที่สำคัญของการทำชลประทานเพื่อการเกษตรให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบเหอซี (河西走廊) ด้วย

สวยดั่งภาพวาด! ดินแดนที่มีหิมะตกทั้งปีในกานซู่ สวยดั่งภาพวาด! ดินแดนที่มีหิมะตกทั้งปีในกานซู่ สวยดั่งภาพวาด! ดินแดนที่มีหิมะตกทั้งปีในกานซู่

(ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 2 ก.พ.)