ร้องรำทำเพลง! ฉลองตรุษจีนสไตล์ชาวม้ง

0
243
ร้องรำทำเพลง! ฉลองตรุษจีนสไตล์ชาวม้ง

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2017 ของกลุ่มคนชนชาติม้งที่จัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีนตามประเพณีท้องถิ่น ในหมู่บ้านหยางอู่ ตำบลตานไจ้ มณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน

ร้องรำทำเพลง! ฉลองตรุษจีนสไตล์ชาวม้ง ร้องรำทำเพลง! ฉลองตรุษจีนสไตล์ชาวม้ง ร้องรำทำเพลง! ฉลองตรุษจีนสไตล์ชาวม้ง ร้องรำทำเพลง! ฉลองตรุษจีนสไตล์ชาวม้ง ร้องรำทำเพลง! ฉลองตรุษจีนสไตล์ชาวม้ง ร้องรำทำเพลง! ฉลองตรุษจีนสไตล์ชาวม้ง