กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดใช้งาน “เน็ตประชารัฐ 99 หมู่บ้านนำร่อง”

0
176
กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดใช้งาน “เน็ตประชารัฐ 99 หมู่บ้านนำร่อง”

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีเปิดใช้งาน โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง หรือ FTTx “เน็ตประชารัฐ 99 หมู่บ้านนำร่อง” ทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดฯ

ทั้งนี้ การนำระบบ e-Commerce สู่ชุมชน เกิดการสร้างงานนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ส่งผลให้การรักษาพยาบาลทั่วถึง มีประสิทธิภาพมากขึ้น และระบบ e-Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้ การรับข้อมูลข่าวสารจากทั่วทุกที่ให้กับชุมชน รวมถึงบริการภาครัฐ e-Government เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดเวลาในการทำธุรกรรมต่างๆ ของประชาชน โดยโครงการฯ ดังกล่าวเป็นการผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งเศรษฐกิจและสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในท้องถิ่น