ต้าเหลียนพร้อมส่งเชอร์รี่ข้ามฤดูวางตลาด

0
201
ต้าเหลียนพร้อมส่งเชอร์รี่ข้ามฤดูวางตลาด

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ชาวสวนในหมู่บ้านต้าเฝิง ตำบลเพ้าไถ เขตจินผู่ใหม่ เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง กำลังเริ่มเก็บผล “เชอร์รี่ข้ามฤดู” ในโรงเรือนเพาะปลูก (Greenhouse) พร้อมส่งขายตลาด

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรได้พัฒนาการควบคุมแสง อุณหภูมิ และนวัตกรรมใหม่ ในโรงเพาะปลูก ทำให้เชอร์รี่สามารถนำออกขายในตลาดได้เร็วกว่าปกติ ส่วนชาวสวนก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยในปัจจุบัน เชอร์รี่ข้ามฤดูได้กลายเป็นสินค้าเกษตรหลักของท้องถิ่นไปแล้ว

ต้าเหลียนพร้อมส่งเชอร์รี่ข้ามฤดูวางตลาด