โรงเรียนชาวทิเบตแห่งโลก จัดงานเทศกาลจานฝอ

0
216
โรงเรียนชาวทิเบตแห่งโลก จัดงานเทศกาลจานฝอ

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เดือนแรกของปฏิทินจันทรคติ เป็นที่ทราบกันว่าวัดลับรัง (Labrang Monastery) ในมณฑลกานซู่ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “โรงเรียนชาวทิเบตแห่งโลก” นั้นได้จัดงานเทศกาลจานฝออย่างยิ่งใหญ่ขึ้นในวันนี้ ดึงดูดพระสงฆ์ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนกว่าหนึ่งแสนคนมาร่วมสักการะและสัมผัสบรรยากาศของงาน

งานเทศกาลจานฝอที่หนึ่งปีมีครั้งนั้น ถือว่ามีความสำคัญมากที่สุดในบรรดากิจกรรมช่วงเดือนแรกของปฏิทินจันทรคติของวัดลับรัง และเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้แสดงประเพณีวัฒนธรรมของชาวทิเบตให้ผู้ที่มาเยือนได้เห็น

โรงเรียนชาวทิเบตแห่งโลก จัดงานเทศกาลจานฝอ โรงเรียนชาวทิเบตแห่งโลก จัดงานเทศกาลจานฝอ โรงเรียนชาวทิเบตแห่งโลก จัดงานเทศกาลจานฝอ โรงเรียนชาวทิเบตแห่งโลก จัดงานเทศกาลจานฝอ โรงเรียนชาวทิเบตแห่งโลก จัดงานเทศกาลจานฝอ โรงเรียนชาวทิเบตแห่งโลก จัดงานเทศกาลจานฝอ โรงเรียนชาวทิเบตแห่งโลก จัดงานเทศกาลจานฝอ