สวยจนต้องร้องขอชีวิต! สวรรค์บนดินที่ซานชิงซาน

0
264
สวยจนต้องร้องขอชีวิต!สวรรค์บนดินที่ซานชิงซาน

ชมภาพถ่าย”เขาซานชิง”(三清山)ในเมืองซ่างเหรา มณฑลเจียงซี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยในวันนั้นหิมะแรกที่มสีขาวบริสุทธิ์ได้โปรยปรายลงมาจากฝากฟ้า ระบายสีขาวให้กับภูเขาแห่งี้ เมื่อหิมะขาวสะท้อนเป็นประกายกับแสงแดด ก็เกิดเป็นภาพความงดงามเหมือนแดนสวรรค์ในโลกเทพนิยาย

สวยจนต้องร้องขอชีวิต!สวรรค์บนดินที่ซานชิงซาน สวยจนต้องร้องขอชีวิต!สวรรค์บนดินที่ซานชิงซาน สวยจนต้องร้องขอชีวิต!สวรรค์บนดินที่ซานชิงซาน สวยจนต้องร้องขอชีวิต!สวรรค์บนดินที่ซานชิงซาน สวยจนต้องร้องขอชีวิต!สวรรค์บนดินที่ซานชิงซาน สวยจนต้องร้องขอชีวิต!สวรรค์บนดินที่ซานชิงซาน สวยจนต้องร้องขอชีวิต!สวรรค์บนดินที่ซานชิงซาน สวยจนต้องร้องขอชีวิต!สวรรค์บนดินที่ซานชิงซาน