สช.จัดงาน สัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ปี 2560

0
154
สช.จัดงาน สัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ปี 2560

หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่ากรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด การศึกษาเอกชน พัฒนาคน พัฒนาชาติ ทวยราษร์ถวายความจงรักภักดี โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณหอประชุมคุรุสภาและสนามโดยรอบ กระทรวงศึกษาธิการ

การจัดการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการควบคู่กับการศึกษาของรัฐ โดยการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพ และร่วมสร้างสันติสุข โดยใช้กลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิตและอาชีพ ซึ่งในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปีนั้น ถือเป็นวันการศึกษาเอกชน โดยปีนี้เป็นปีที่ 99 แล้ว

วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในปีนี้ เพื่อแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจและเป็นการร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาที่มีความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนสู่สังคม การนำเสนอผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชน นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมแสดงผลงานของสถานศึกษาแล้ว ยังมีการเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “เด็กไทยในยุค Thailand 4.0 กำลังคนที่ชาติต้องการ” และการบรรยายเรื่อง “MONTESSORI กับการพัฒนาทักษะสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วย

สช.จัดงาน สัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ปี 2560 สช.จัดงาน สัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ปี 2560 สช.จัดงาน สัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ปี 2560 สช.จัดงาน สัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ปี 2560