จีนบูรณะสะพานโบราณใต้น้ำเสร็จแล้ว

0
394
จีนบูรณะเสร็จอย่างรวดเร็ว! หลังน้ำลดจนฮวบจนพบสะพานโบราณใต้น้ำ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวพากันไปถ่ายรูปกับสะพานหินใต้น้ำสมัยราชวงศ์หมิงที่ ทะเลสาบผอหยาง (鄱阳湖) ในเมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

โดยสะพานหินใต้น้ำ อายุ 400 ปีที่มีความยาวถึง 2,930 เมตรแห่งนี้สมัยโบราณถูกใช้เป็นทางเดินเชื่อมสองฝั่งทะเลสาบ หลังจากถูกค้นพบเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2016 และได้รับการบูรณะจนเสร็จสิ้น ก็มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้แล้ว

จีนบูรณะเสร็จอย่างรวดเร็ว! หลังน้ำลดจนฮวบจนพบสะพานโบราณใต้น้ำ จีนบูรณะเสร็จอย่างรวดเร็ว! หลังน้ำลดจนฮวบจนพบสะพานโบราณใต้น้ำ จีนบูรณะเสร็จอย่างรวดเร็ว! หลังน้ำลดจนฮวบจนพบสะพานโบราณใต้น้ำ จีนบูรณะเสร็จอย่างรวดเร็ว! หลังน้ำลดจนฮวบจนพบสะพานโบราณใต้น้ำ จีนบูรณะเสร็จอย่างรวดเร็ว! หลังน้ำลดจนฮวบจนพบสะพานโบราณใต้น้ำ จีนบูรณะเสร็จอย่างรวดเร็ว! หลังน้ำลดจนฮวบจนพบสะพานโบราณใต้น้ำ จีนบูรณะเสร็จอย่างรวดเร็ว! หลังน้ำลดจนฮวบจนพบสะพานโบราณใต้น้ำ