น่ายินดี! ยอดเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ เพิ่มขึ้นกว่า 300%

0
1053

เมื่อวานนี้ (23 ก.พ. 2560) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานด้านแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรม ช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2559 มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มากถึง 225,052 คน เพิ่มขึ้น 171,139 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 317.44 เมื่อเทียบกับปี 2558 ในช่วงเวลาเดียวกัน ที่มีผู้เข้าชมจำนวน 53,913 คน โดยเหตุผลที่มีผู้เข้าชมเพิ่มจำนวนมากนั้น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา กรมศิลปากรได้ดำเนินการปรับปรุงห้องจัดแสดงและระบบนำชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครใหม่ทั้งหมด ให้น่าสนใจจนสามารถดึงดูดผู้เข้าชมได้ ประกอบกับความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาพิชัยราชรถ ราชรถ ราชยาน และพระยานมาศ รวมทั้งเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเดินทางเข้ามาภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อย่างต่อเนื่อง

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กรมศิลปากรยังได้รายงานด้วยว่า ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กลางเดือน กุมภาพันธ์ 2560 มีสถิติมีผู้เข้าชมนิทรรศการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี จำนวนมากถึง 38,443 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 6 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 ที่มีจำนวนผู้เข้าชมเพียง 6,035 คน โดยมีสาเหตุมาจากที่ประชาชนให้ความสนใจชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจนานัปการของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญด้วยพระวิริยอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ เพื่อความผาสุกร่มเย็นแก่พสกนิกรทั่วประเทศ ทั้งนี้ กรมศิลปากรยังได้รายงานว่าจะดำเนินการพัฒนาการจัดแสดงและระบบนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศให้น่าสนใจ เพื่อดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เข้าชมอย่างต่อเนื่องด้วย

ที่มา : www.dailynews.co.th
ภาพจากแฟนเพจ National Museum Bangkok