วิธีผลิตกระดาษจีนที่สืบทอดกันมากว่า 1,000 ปี

0
1051

ชมภาพบรรดาคนงานขณะผลิตกระดาษขึ้นจากไม้ไผ่ ผ่านกระบวนการต่างๆ อันซับซ้อนที่ได้การสืบทอดกันมากว่า 1,0000 ปี ในมณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน

กระดาษเป็น 1 ใน 4 สิ่งประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่สมัยโบราณของจีน (อีก 3 สิ่งคือ เข็มทิศ ดินปืน และแท่นพิมพ์) ซึ่งกระดาษที่สร้างขึ้นด้วยมือในฝูเจี้ยนนี้ มีคุณสมบัติเด่นคือ กันมอด และสีที่ทนทาน