​ไทย-เกาหลี จับมือทำโครงการ “โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง”

0
379

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายโน ควัง-อิล (H.E. Mr Noh Kwang-Il) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีระดับโลก เพราะจากผลการประเมินตามโครงการ PISA ของเกาหลีใต้ครั้งล่าสุด พบว่ามีผลคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ทุกรายวิชาทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน หากทั้งสองประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย จึงเสนอให้เกิดความร่วมมือโครงการ “โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister School)” ทั้งโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้เรียนรู้ระบบการเรียนการสอนของเกาหลีใต้

นายโน ควัง-อิล กล่าวว่า เกาหลีใต้ยินดีให้การสนับสนุนข้อเสนอโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง กับโรงเรียนของประเทศไทย โดยจะมอบให้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยได้หารือกับผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยอาจจะเริ่มดำเนินการจากโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาเกาหลีเป็นอันดับแรก และหากประสบความสำเร็จ อาจขยายจำนวนให้มากขึ้นในอนาคต

นายโน ควัง-อิล กล่าวด้วยว่า เกาหลีใต้ให้ความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาเกาหลีใต้มีบุคคลที่ยากจนจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จในชีวิต อันเป็นผลมาจากการได้รับการศึกษาที่ดี