“คอบร้าโกลด์” การซ้อมรบทางทหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งเอเชีย

0
84

ชมภาพการซ้อมรบทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย ที่มีชื่อรหัสว่า “คอบร้าโกลด์” ซึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกา และจัดขึ้นในประเทศไทย

โดยการฝึกซ้อมที่จัดขึ้นเป็นเวลา 10 วันนี้ มีบุคลากรที่มาเข้าร่วมกว่า 8,300 คนจาก 29 ประเทศ อันรวมถึง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย อีกด้วย

ขอขอบคุณวิดีโอจาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)