​สยามแก๊สฯ เริ่มนำเข้าก๊าซ LPG สนองนโยบายเปิดเสรี ล็อตแรก 33,000 ตัน

0
363

สยามแก๊ส หรือ SGP เตรียมนำเข้าก๊าซ LPG ล๊อตแรก 33,000 ตัน ขานรับนโยบายรัฐเปิดเสรีนำเข้าก๊าซ LPG “จินตณา กิ่งแก้ว” รองกรรมการผู้จัดการ เผย สยามแก๊ส มีความสามารถนำเข้าก๊าซ LPG อย่างต่อเนื่องด้วยเรือขนาดใหญ่ (VLGC) สร้างความเชื่อมั่นปริมาณก๊าซเพียงพอต่อการจำหน่าย

นางจินตณา กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้นำเข้าก๊าซ LPG ภายหลังที่กระทรวงพลังงานเปิดเสรีนำเข้าก๊าซ LPG เพื่อนำมาจำหน่ายภายในประเทศตามนโยบายเปิดเสรี โดยในล็อตแรกมีปริมาณ 33,000 ตัน และจะนำเข้าก๊าซ LPG อย่างต่อเนื่องโดยใช้เรือบรรทุกก๊าซขนาดใหญ่ (VLGC) เพื่อทำ Ship to Ship บริเวณเขตท่าเรือศรีราชา ทั้งนี้ ได้เริ่มนำเรือบรรทุกก๊าซ LPG ขนาดเล็กเข้าไปรับตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. เป็นลำแรก โดยจะเป็นการจำหน่ายในประเทศ 100% ซึ่งบริษัทฯมั่นใจว่าการนำเข้าในล็อตแรกนี้ บริษัทฯจะสามารถบริหารจัดการได้หมด

ภายหลังการนำเข้าก๊าซ LPG ดังกล่าวจึงทำให้สยามแก๊สฯ เป็นเอกชนรายแรกที่สามารถนำเข้าก๊าซ LPG มาจำหน่ายในประเทศได้เป็นผลสำเร็จ ภายหลังการเปิดเสรีนำเข้าก๊าซ LPG ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการนำเข้าก๊าซ LPG จะทำให้บริษัทมีก๊าซ LPG เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ในกลุ่มครัวเรือน กลุ่มยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรม ได้อย่างสม่ำเสมอและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด