รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต บรรยายเรื่อง การออกแบบอย่างไรให้ยั่งยืน

0
1231

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต บรรยายเรื่อง การออกแบบอย่างไรให้ยั่งยืน Sustainable design ให้กับนักศึกษาและท่านผู้สนใจได้รับฟังหัวข้อเกี่ยวกับ Sustainability ความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ณ โรงละคร DPU Hall คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา

ประวัติโดยย่อ

รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Lab) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลงานการออกแบบอาคาร เน้นการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ผลงานด้านงานวิจัยมุ่งเน้นการค้นหากระบวนการสร้างนวัตกรรม การออกแบบแบบยั่งยืน และงานวิจัยเกี่ยวกับการนำวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทางการเกษตร จากการก่อสร้าง จากภาคอุตสาหกรรม และจากชุมชน มาประยุกต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดร. สิงห์ ถูกเรียกว่าเป็นนักบุกเบิกด้านการออกแบบที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย นอกจากการสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วยังได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนสาขาการออกแบบให้กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรพิเศษที่ประเทศเดนมาร์ค ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซียและ ฮ่องกง และเป็นเมธีส่งเสริมนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดร. สิงห์ ได้รับรางวัล Emerging Designer of the Year จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี 2550, รางวัล Elle Décor Designer of the Year 2007, รางวัลสุดยอดนักสิ่งแวดล้อม 2551 จากกรุงเทพมหานคร ผลงานของ ดร. สิงห์ ได้รับรางวัล Design Excellence Awards (Demark) จาก กรมส่งเสริมการส่งออก และ Good Design Awards (G-mark) จาก Japan Industrial Design Promotion Organization (JIDPO) ในปี 2009-2010 และ ในปี 2552 CNN ได้เลือกให้เป็น 1 ใน 20 คนไทยที่ต้องจับตามอง