​งดงาม! ยามน้ำแข็งละลายกลายกลับสู่สายน้ำในฮวงโห

0
258

น้ำแข็งในแม่น้ำฮวงโหในพื้นที่เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอนเหนือของประเทศจีน ได้เริ่มละลายแล้ว ซึ่งนับว่าเร็วกว่าหลายปีที่ผ่านมา