​“ขาดแคลนโปรแกรมเมอร์อย่างหนัก” เสียงสะท้อนจาก 5 บริษัทดิจิทัลในไทย

0
2384

จากเสวนาหัวข้อ “การขับเคลื่อนวงการเทคโนโลยีและดิจิทัลในประเทศไทย” โดยมีตัวแทนจาก 5 บริษัท Digital (Tech Company) ที่ได้รับการจัดอันดับจาก Nida Poll ว่าน่าทำงานที่สุด ได้พูดถึงประเด็นเรื่องการศึกษา โดยตลอดการพุดคุยตัวแทนแต่ละบริษัทได้แนะแนวทางการเปิดรับพนักงาน โดยเฉพาะเด็กจบใหม่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับดิจิทัลให้เร็วที่สุด เพราะดิจิทัลกำลังเข้าไปมีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทั้งนี้ ประกอบไปด้วย คุณอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการจาก Line ประเทศไทย, คุณทิวา ยอร์ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก Kaidee, คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี เว็บไซต์ Pantip, คุณยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก Wongnai และ คุณกฤตธี มโนลีหกุล กรรมการผู้จัดการจาก Tencent ประเทศไทย

โดยทั้งหมดได้เล่าถึงภาพรวมของวงการเทคโนโลยี อย่าง Pantip เองที่เป็นเว็บไซต์สายพันธุ์ไทยอยู่มาตั้งแต่ยุคบุกเบิกอินเตอร์เน็ตกว่า 20 ปี เห็นการเปลี่ยนแปลงของดิจิตัลมาตลอด โดยยุคเริ่มต้นยังมีตลาดน้อย และยังไม่มีใครนับเม็ดเงินของ Digital

แต่สักพักอุตสาหกรรม Tech เริ่มเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วง 5 ปีให้หลัง ทำให้คนเริ่มเทเข้ามา จนขาดแคลนคนในส่วนนี้ เพราะผลิตไม่ทันต่อความต้องการ ซึ่งบางครั้งจำเป็นต้องใช้วิธีเทรนด์ความรู้เฉพาะด้าน แต่ที่ขาดหนักสุดคือ “โปรแกรมเมอร์” ที่มีจำนวนน้อยและเป็นที่ต้องการอย่างมาก

ส่งผลให้เกิดการผลิตเทคโนโลยีในไทยน้อยกว่าการนำเข้า เป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ยาก และต้องหาทางออกอย่างเร่งด่วน ถ้าไม่รีบแก้ อีก 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะลำบากมาก ต้องมีการพัฒนาคนให้มีความรู้เรื่องโปรแกรมมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยจำเป็นต้องเพิ่มหลักสูตรตั้งแต่ช่วงชั้นมัธยม อย่างน้อยให้มีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

ขณะนี้มีนักโปรแกรมเมอร์ในประเทศไทยจำนวนไม่ถึง 50,000 ราย แต่ความต้องการแรงงานในวงการเทคโนโลยีประมาณ 1 แสนคน รวมไปถึงอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ อย่างน้อยกว่า 1 ล้านคน

นอกจากโปรแกรมเมอร์ที่ต้องการจำนวนมากแล้ว ทาง Tencent (Snook!) และ Pantip เอง ที่เป็นเว็บไซต์ยอดฮิตของคนไทยก็ต้องการแรงงานด้านคนเขียน Content ออนไลน์ และคนที่สามารถเขียนลักษณะแบบ Advertial ในสายรถยนต์ หรืออสังหาริมทรัพย์ ก็เป็นที่ต้องการสูงเช่นกัน

รวมไปถึงอาชีพที่เป็นงานเฉพาะด้าน และต้องมีทักษะสูงในการเข้าใจโซเชียลมิเดีย เช่น Data Analysis หรือนักวิเคราะห์ข้อมูล กำลังต้องการอย่างมาก ซึ่งไม่จำเป็นต้องจบวิศวกรแต่ต้องการคนที่เชื่อมโยงข้อมูลจำนวนมาก หรือ Business Development ที่ต้องเข้าใจพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เงินเดือนสูงพอสมควร

ทั้งหมดได้แนะแนวทางแก่เด็กที่กำลังจบใหม่โดยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องการคนที่เป็นนักพัฒนาและต้องมีหัวนักธุรกิจด้วยในตัว ต้องสามารถรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญไปกว่าความสามารถ คือ ต้องมีแนวคิดและมีไอเดีย เสนอสิ่งใหม่ๆ กล้าทำ กล้าลอง ซึ่งจะทำให้ตัวของพนักงานเกิดการเรียนรู้ รวมถึงต้องสามารถเข้ากับทีมและวัฒนธรรมขององค์กรได้ด้วย เป็นสิ่งที่ตัวแทนทั้ง 5 บริษัทต้องการ เพราะพนักงานเหล่านี้จะทำให้บริษัทเติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว

ทั้ง 5 บริษัท ได้ทิ้งท้ายด้วยแนวคิดที่จะรวมตัวกันเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของวงการเทคโนโลยีโดยอาจจะจัดแคมป์เสริมสร้างความรู้และทักษะการทำงานจริงกับเด็กมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานบนโลก Digital หรือให้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นทางเลือกในชีวิตสำหรับเด็กที่อยากจะเข้ามาทำงานด้านสายเทคโนโลยีในอนาคต