ยลงานศิลป์ The Future of Arts Collaboration

0
212

ภาพบรรยากาศจากงาน The Future of Arts Collaboration โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อความร่วมมือในอนาคตกับสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะ 10 สถาบัน โดยผู้แสดงผลงานมีทั้ง ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ด้านศิลปกรรม ศิลปินอิสระ ฯลฯ ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์