​จีนเตรียมเสริมความแข็งแกร่งทางทะเล อากาศและชายแดน

0
186

จีนจะสร้างความแข็งแกร่งทางทะเลและการป้องกันทางอากาศตลอดจนการควบคุมแนวชายแดนเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประเทศ อ้างอิงจากรายงานการทำงานของรัฐบาลที่กล่าวโดยนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงในที่ประชุมสองสภาฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560

จีนจะยังคงเพิ่มระดับการปฏิรูปทางทหารให้จริงจังมากขึ้น พร้อมกันนั้นก็จะส่งเสริมความเป็นผู้นำที่สูงสุดและเด็ดขาดของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเหนือกองกำลังติดอาวุธของประเทศ อีกทั้งจะสร้างความมั่นใจว่าองค์กรต่างๆ จะดำเนินภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการต้านก่อการร้าย การรักษาความมั่นคง การรักษาสันติภาพระหว่างประเทศและการให้การคุ้มกันทางทะเล

นอกจากนี้จีนจะเพิ่มขีดความสามารถของนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน อัพเกรดการพัฒนาโลจิสติกและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตลอดจนยกระดับการบูรณาการความร่วมมือต่างๆ ระหว่างทหารและพลเรือน