จีนสร้างห้องปฏิบัติการไวรัสระดับสุดยอดของโลก

0
546
จีนสร้างห้องปฏิบัติการไวรัสระดับสุดยอดของโลก 
 
หนังสือพิมพ์ People’s Daily รายงานว่า สภาวิทยาศาสตร์จีนแถลงข่าวเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ว่า ห้องปฏิบัติการไบโอเซฟตี้แห่งชาติอู่ฮั่น ของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (ห้องแล็บ P4 อู่ฮั่น) ได้รับหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแห่งประเทศจีน จะเริ่มปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ ซึ่งแล๊บนี้ถือเป็นห้องแล็บ P4 แห่งแรกในทวีปเอเชีย ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าจีนมีความพร้อมทางอุปกรณ์ในการวิจัยและ สามารถศึกษาจุลชีพก่อโรครุนแรงอย่างไวรัสอีโบลา ได้อย่างเป็นทางการแล้ว
“การป้องกันและควบคุมไวรัสไม่มีพรมแดน จีนกำลังแบกรับหน้าที่รับประกันความปลอดภัยทางสาธารณสุขของทั่วโลกอย่างแข็งขัน” นายหยวนจื้อหมิง ผู้อำนวยการห้องแล็บ P4 อู่ฮั่นบรรยายสรุปว่า ห้องแล็บจะเสนอระบบไบโอเซฟตี้ที่สมบูรณ์แบบและก้าวหน้า เพื่อเป็นศูนย์วิจัยป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รวมไปถึงเป็นศูนย์เก็บรักษาจุลชีพก่อโรครุนแรงของจีนและห้องแล็บอ้างอิงของโรคติดต่อรุนแรงแห่งสหประชาชาติ
ห้องแล็บ P4 เป็นห้องแล็บไบโอเซฟตี้ที่มีระดับสูงสุดที่มนุษย์สร้างได้ ณ ปัจจุบันนี้ ซึ่งสามารถสกัดกั้นจุลชีพก่อโรคติดต่อที่ถูกปล่อยเข้าไปในสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพได้ ขณะเดียวกันก็ได้ให้หลักประกันความปลอดภัยแก่นักวิจัยด้วย
 
นายจางหย่าผิง รองประธานสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนกล่าวแนะนำว่า ห้องแล็บ P4 อู่ฮั่นจะมีบทบาทเป็นเสาหลักเชิงพื้นฐานและเชิงเทคโนโลยีต่อการเพิ่มความสามารถด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนในการรับมือ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่ระบาดใหม่อย่างหนักสาหัสและอย่างฉับพลัน สามารถยกระดับความสามารถในการวิจัยผลิตยาต้านไวรัสและวัคซีนสูงขึ้น
 
บนพื้นฐานการนำเข้าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ของห้องแล็บ P4 จาก ลียง ประเทศฝรั่งเศส ห้องแล็บ P4 อู่ฮั่นมีทั้งหมด 4 ชั้น มีโครงสร้างแบบแขวนลอยด้วยแนวคิด “กล่องในกล่อง” ที่คล้ายๆห้องแล็บ P4 ลียง โดยชั้นล่างสุดเป็นระบบบำบัดน้ำเสียและรักษาสิ่งมีชีวิต ชั้นสองเป็นห้องแล็บ แกนกลาง ชั้นสามเป็นระบบเครื่องกรอง ชั้นลอยระหว่างชั้นสองกับชั้นสามเป็นระบบท่อสาย ชั้นสูงสุดเป็นระบบปรับอากาศ
 
ในรอบ 30 กว่าปีที่ผ่านมา โรคติดต่อที่ระบาดใหม่มีแนวโน้มกระจายไปในขอบเขตทั่วโลก ประเทศที่มีห้องแล็บ P4 ในทั่วโลก นอกจากจีนแล้ว ก็มีเพียงฝรั่งเศส แคนาดา เยอรมัน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ กาบอง (สถาบันปาสเตอร์ ฝรั่งเศส) สวีเดน และ แอฟริกาใต้เท่านั้น