ภาคบริการเร่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างกำไรแก่เศรษฐกิจในภาพรวมของจีน

0
173
(161106) -- XIAMEN, Nov. 6, 2016 (Xinhua) -- Tang Wenjing shows the golden prize work for tea presentation setting during the 9th Cross-Strait (Xiamen) Cultural Industries Fair in Xiamen, southeast China's Fujian Province, Nov. 6, 2016. (Xinhua/Lin Shanchuan) (wyo)

 

หนังสือพิมพ์ People’s Daily รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  กรมสถิติแห่งชาติจีน ให้ข้อมูลว่า โครงสร้างของกิจการ ปี  2559 เศรษฐกิจภาคบริการมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 38.4 ล้านๆหยวน  (หรือประมาณ 5.6 ล้านๆดอลลาร์สหรัฐ) เติบโตขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับปี  2558 โดยมีสัดส่วนเป็น 51.6% ของมวลรวมการผลิตภายในประเทศ (GDP)  ทำให้มีน้ำหนักต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม 58.2%

 

เศรษฐกิจภาคบริการของจีนมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นติดต่อกันมาหลายปีแล้ว ซึ่งผลมาจากการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาภาคบริการออกมาใช้ อีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ถูกนำมาใช้ในงานต่างๆมากขึ้นทำให้ภาคบริการมีขนาดขยายใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ในส่วนของภาคเกษตรกรรมก็ได้รับการปรับปรุงที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับภาคโครงสร้างอุตสาหกรรมก็ได้รับการยกระดับภายใต้การผลักดันของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

 

ถึงแม้ว่า เศรษฐกิจภาคบริการของจีนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปีหลังๆนี้ จนมีสัดส่วนใน GDP เพิ่มมากขึ้นทุกปีก็ตาม แต่หากดูจากสภาวการณ์ของประเทศอื่นๆแล้ว ภาคบริการของประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนมากกว่า 70% ซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจภาคบริการของจีนยังคงน้อยไป และยังมีสัดส่วนที่สูงขึ้นได้อีกมาก

 

ปัจจุบันนี้ การผลิตที่ล้นเกินในระบบเศรษฐกิจของจีนส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต ในขณะที่ภาคบริการส่วนใหญ่มีอุปทานยังไม่เพียงพอ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ภาคบริการยังคงมีโอกาสพัฒนาได้อีกมากในอนาคต

(161106) — XIAMEN, Nov. 6, 2016 (Xinhua) — Cai Yuchai introduces a silver kettle for golden prize work for tea presentation setting during the 9th Cross-Strait (Xiamen) Cultural Industries Fair in Xiamen, southeast China’s Fujian Province, Nov. 6, 2016. (Xinhua/Lin Shanchuan) (wyo)