ทิเบตเตรียมสร้างบ้านที่ประชาชนซื้อได้เกือบ 50,000 หลังคาเรือน

0
255
ทิเบตเตรียมสร้างบ้านที่ประชาชนซื้อได้เกือบ 50,000 หลังคาเรือน
เมื่อวันที่ 6 มี.ค. รัฐบาลเขตปกครองตนเองทิเบตเตรียมสร้างบ้านที่ประชาชนสามารถซื้อได้ (Affordable Housing) จำนวน 42,000 หลังคาเรือนภายในปีนี้ เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชนมากกว่า 100,000 คน

ทิเบตจะเร่งฟื้นฟูความเป็นเมืองภายในปีนี้ และยกระดับหลายพื้นที่ ซึ่งรวมไปถึงเมืองท่าและชุมชนเก่าให้กลายเป็นพื้นที่สำคัญ

ทั้งนี้ ทิเบตเริ่มโครงการบ้านที่ประชาชนสามารถซื้อได้ตั้งแต่ปี 2006 เพื่อให้ประชาชนที่กำลังซื้อไม่เพียงพอได้มีบ้านอยู่อาศัย ด้วยเงินทุน 2.8 แสนล้านหยวน (1.5 ล้านล้านบาท)