​จีน-เวียดนามเห็นพ้อง กระชับสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

0
255

ภายในปีนี้ จีนและเวียดนามจะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างต่อเนื่องและมั่นคง นายหลิว เจิ้นหมิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน และนายเล ฮว่าย จุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้

ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นระหว่างการปรึกษาหารือทางการทูต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนายหลิว เจิ้นหมิน ในระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม
ในระหว่างการปรึกษาหารือ นักการทูตอาวุโสทั้งสองคนต่างเห็นพ้องกันว่าทั้งสองประเทศจะยังคงประสานงาน รักษาระดับการแลกเปลี่ยนในระดับต่าง ๆ ขยายการลงทุนในสาขาเศรษฐกิจและการค้า และเพิ่มความร่วมมือทางทะเล เพื่อรักษาความมั่นคงในทะเลจีนใต้ เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์เชิงยุทธศาสตร์จีน-เวียดนามสู่ระดับใหม่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศทั้งสองได้อภิปรายถึงความคืบหน้าในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีในปีที่ผ่านมา ทั้งยังอ้างอิงถึงการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในหลากหลายด้าน ขณะที่จีนก็ยังคงเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามมาเป็นเวลาหลายปี ด้วยปริมาณการค้าของเวียดนามกับจีนที่ค่อนข้างสูงในบรรดาสมาชิกของสมาคมอาเซียน

การส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีอันเปี่ยมไปด้วยความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและความร่วมมือที่เป็นมิตรได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมาสู่ประเทศทั้งสอง และประชาชนทั้งสองชนชาติ เพื่อให้เกิดสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศทั้งสองต่างกล่าวถึงความสัมพันธ์จีน-อาเซียนและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการประสานงานภายใต้กรอบความร่วมมือจีน-อาเซียน กระตุ้นการพัฒนาความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์จีน-อาเซียนอย่างละเอียดและทั่วถึง