​อาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว รุ่นที่ 3

0
220

เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว (Guizhou Education University) นำอาสาสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาจีน รุ่นที่ 3 จำนวน 16  คน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว ร่วมมาประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตลอดทั้งปี โดยมี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อประเมินผลอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว (Guizhou Education University) ประจำปี 2559 
นางสาวดุริยา กล่าวว่า ขณะนี้เด็กไทยมีความต้องการเรียนภาษาจีนมากขึ้น จำนวนคร่าวๆ ประมาณเกือบหนึ่งล้านคน โดยมีสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ที่สอนภาษาจีน 987 แห่ง สังกัด สช. 435 แห่ง รวมถึงระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย ล้วนมีการเปิดสอนภาษาจีนและขยายตัวค่อนข้างเร็ว ถึงแม้ว่าโรงเรียนหลายแห่งจะมีความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือ ฮั่นปั้น อยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว เพื่อความต่อเนื่องของการเรียนภาษาจีน

“กระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความขอบคุณไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว อาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีน รุ่นที่ 3 ทั้ง 16 ท่าน หวังว่าการมาปฏิบัติงานครั้งนี้จะได้รับประสบการณ์ที่ดี ได้เรียนรู้ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ตลอดจนขอบคุณสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูอาจารย์ ที่ให้ความร่วมมือจนโครงการครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี” ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

ทั้งนี้ ตัวแทนของอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีน กล่าวว่า รู้สึกประทับใจที่ได้มาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาจีนที่ประเทศไทย ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ มากมาย การคิด วางแผนการสอน ซึ่งหลายครั้งรู้สึกกังวล แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยความช่วยเหลือของครู และนักเรียนที่ได้ร่วมงานกันเป็นอย่างดี ทำให้ได้เรียนรู้การใช้ชีวิต รู้สึกมีความกล้าและความเชื่อมั่นมากขึ้น เชื่อว่าจะนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาทักษะการเป็นครูต่อไป

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์